Tuinenreservaat

Als van je tuin een tuinreservaat weet te maken, pak je natuurvriendelijk tuinieren natuurlijk pas echt serieus aan! De tuin rond de kantine van de ATV Utrecht-Zuid is bijvoorbeeld een tuinreservaat. Tuinreservaten zijn groene paradijsjes, het zijn tuinen en plantsoenen die zorgen dat stadsnatuur zich kan ontwikkelen in een woonomgeving. Dieren kunnen dan ons privé-groen gebruiken als ‘stapsteen’ om van de ene groene zone in de andere te komen.

Wat is een tuinreservaat?
Jij kunt van jouw volkstuin ook een tuinreservaat maken. Maar hoe doe je dat, van je tuin zo’n plek maken waar planten, dieren en mensen zich in hun element voelen? Een tuinreservaat hoeft echt geen rommelige en ongeordende verzamelplek te zijn van allerlei planten die je eigenlijk niet wilt hebben. Ook als je van een minimalistische tuin houdt, kun een aantrekkelijk plekje creëren voor plant en dier.

Voor welke soort tuin je ook kiest, er zijn tien kenmerken die helpen om van je tuin een tuinreservaat te maken. De tien kenmerken staan hier, je kunt op bijna alle kenmerken klikken voor meer informatie daarover:

  1. Een natuurlijke waterpartij/vijver met een geleidelijke oever.
  2. Struiken en bomen met vruchten, bessen en noten.
  3. Zo min mogelijk bestrating.
  4. Klimplanten en struiken met doornen naast of tegen een gevel, denk aan vuurdoorn, klimrozen, klimop, klimhortensia, sleedoorn, kruisbessen, etc .
  5. Natuurlijke beschutting waar egels onderdoor kunnen.
  6. Een soortenrijke beplanting met structuur.
  7. Inheemse planten voor rupsen, vlinders en bijen.
  8. Composthoop.
  9. Rommelhoekjes en takkenhopen.
  10. Nestkastjes voor vogels, zoogdieren en insecten.


Tot slot vind je hier een lijst met vogelvriendelijke beplanting.

Succes!