GroenbeheerplanIn 2019 is in opdracht van AVVN door een adviseur voor natuur en landschap, een ‘groenvisie’ geschreven voor ons park. Daarin worden de kwaliteiten van het park beschreven en zijn specifieke kenmerken benoemd. Tevens zijn er in die groenvisie suggesties gedaan voor beheer en/of aanvullingen in en om ons park. Dit plan is tot stand gekomen na enkele bezoeken aan het park en gesprekken met leden van de Tuincommissie. 

Meerjaren onderhoudsprogramma (MJOP)In 2021 heeft de gemeente een opdracht verstrekt voor het MJOP. Dit is eigenlijk niets meer dan een inventarisatie van alle vaste elementen die horen bij het eigenaren-onderhoud. Denk aan bijvoorbeeld aantal vierkante meters pad en asfalt, hoeveel regenputten, hoeveel bomen op het openbaar terrein, verlichtingspalen en meer. Deze inventarisatie dient om de financiële middelen bij gemeente Utrecht voor alle Utrechtse parken te begroten en vooruit te plannen.

In Utrecht wordt door 16 tuinverenigingen 2 maal per jaar gesproken over onderhoud, beheer en andere veelvoorkomende vragen in een Tuinvereniging. Dit doen we in het zogenaamde overleg OVU (Overleg Volkstuinen Utrecht (https://www.tuiniereninutrecht.nl)

Onderwerpen die in het OVU aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: het (groene) beleid van de gemeente Utrecht, de wachtlijsten, bouwregels op de tuinen en gezamenlijke inkopen, inbraken en andere criminaliteit in de parken, maar ook bijvoorbeeld de sociale samenhang in en buiten de vereniging.

Om de beurt is een van de parken dan gastheer voor de vergadering. Het overleg kent ook een roulerend voorzitterschap. Op dit moment is het een duo- voorzitterschap van voorzitter Groene Lunet en voorzitter ATV Stadion. Ook Gemeente Utrecht neemt deel aan dit overleg.

Vanuit onze vereniging wordt deelgenomen door 1 of 2 bestuursleden. Als de agenda zich daartoe leent kunnen we ook een belangstellend tuin- en verenigingslid meevragen.

Mocht je vragen hebben mail deze dan naar Anne, Voorzitter Tuincommissie en Natuurlijk Tuinieren: Tuin@atvutrechtzuid.nl