De vereniging doet al jaren mee met het Nationaal keurmerk Natuurlijk Tuinieren van de AVVN. Het keurmerk kent 4 treden in waardering en jarenlang hadden we 3 stippen. In 2022 is een herkeuring geweest en nu hebben we het maximale aantal van 4 stippen behaald, het hoogste dat er is!Wat is nu de betekenis en het belang voor het park of de tuinders vraag je je misschien af?De manier waarop we het park beheren en de activiteiten die we gezamenlijk ondernemen worden beoordeeld vanuit verschillende invalshoeken; o.a. biodiversiteit en duurzaamheid voor milieu en klimaat. Zo wordt gekeken naar wat we doen om een aantrekkelijke plek voor planten en dieren te zijn maar ook wat we doen aan educatie voor tuinders (en bezoekers) om natuurvriendelijker te tuinieren en hoe duurzaam we zijn als vereniging. Denk daarbij aan groene energie (opwekken), gebruik van regenwater en duurzaam hout of welke artikelen we verkopen in de winkel; biologische zaden en planten bijvoorbeeld.Ook let men op of en hoe wij tuinders betrekken bij het uitvoeren van het onderhoud van het park. Daarnaast werd ons dit keer nadrukkelijk gevraagd goed te laten zien hoe we omwonenden van het park betrekken.De Gemeente Utrecht (eigenaar van het park) hecht aan hoe wij het park beheren en vinden het Keurmerk ook belangrijk. De gemeente voert een groen en duurzaam beleid en ziet dit graag terug in parken zoals het onze. Ze draagt namelijk ook jaarlijks bij aan het zogenaamde “groot onderhoud” van het park door geld beschikbaar te stellen waarmee we onder andere paden, hekken of het gezamenlijke groen kunnen onderhouden. Daarnaast zijn er vanuit de gemeente ook subsidies voor recreatief medegebruik waarmee we bijvoorbeeld informatieborden kunnen plaatsen.De afgelopen jaren zijn er tijdens de zaterdagse onderhoudsochtenden en ook in speciale projectmiddagen, bijzondere zaken gecreëerd (o.a. stenen stapel, bijenhotels, rotstuin), zijn er zonnepanelen gekomen, regentonnen, een groen dak en heeft de tuinwinkel veel veranderingen ondergaan (o.a. diversiteit in aanbod en nu ook biologische producten).In het kader van de herbeoordeling dit jaar heeft Anne voor de AVVN een overzicht gemaakt van alle activiteiten, aangevuld met beeldmateriaal. In juli heeft de beoordelaar van de AVVN met Anne in het park rondgelopen en alles bekeken. Uit het rapport dat ze opstelde blijkt dat we maar liefst 90% van het maximaal te behalen punten hebben gehaald, waar 80 nodig was voor het behalen van de 4e stip.Op zaterdag 24 september 2022 was de feestelijke uitreiking van die 4e stip waarbij enkele mensen van de gemeente, tuinleden en bezoekers aanwezig waren. Namens de AVVN heeft Ans Hobbelink de extra stip op het keurmerk (zie links achterin de kantine) onthuld.We zijn als bestuur hartstikke blij en trots dat we deze waardering nu hebben ontvangen en zien het als een bevestiging dat we op de goede weg zijn. In het rapport staan aanbevelingen waar het nog beter kan en daar willen we ons de komende jaren ook op richten.Mocht je vragen hebben mail deze dan naar Anne, Voorzitter Tuincommissie en Natuurlijk Tuinieren: Tuin@atvutrechtzuid.nl