Tuinenpark

Ons tuinenpark heeft een unieke ligging dankzij diverse landschapselementen zoals watergangen, bos, struwelen, gras, fruitbomen, et cetera. Deze bijzondere natuurlijke omstandigheden in combinatie met een grote verscheidenheid aan tuinen maakt het park tot een aantrekkelijke gebied om te wandelen. Dit willen we graag stimuleren door het park open te stellen voor wandelaars. Van 9.00 tot 17.00 uur ben je van harte welkom, het betreden van de tuinen is echter niet toegestaan.

Naast 150 tuinen in bruikleen geven doen we op het park nog veel meer. We hebben een werkgroep natuurvriendelijk tuinieren die onder andere heeft gezorgd voor takkenrillen waar vogel en insecten gek op zijn, bijenhotels voor solitaire wilde bijen, egelhuisjes en een mooie tuin rond de kantine waar we proberen om zoveel mogelijk soorten planten een plekje te geven. Ook voor kinderen zijn veel leuke dingen te zien en te leren, op dit moment werkt de werkgroep aan educatieve bordjes met informatie over alle bijzondere plekken en planten op het park. Want we willen natuurlijk heel graag de vierde stip behalen van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren!

Bijen op de moestuin

Naast bovenstaande activiteiten hebben we sinds het voorjaar van 2015 ook enkele volkjes honingbijen op het terrein van de vereniging staan. De bijenwerkgroep heeft een bijenstal gebouwd om de kasten met bijenvolken veilig te kunnen huisvesten. Bij de viering van het 60-jarig bestaan van de ATV Utrecht-Zuid in 2015 is de bijenstal feestelijk geopend en sinds juni 2015 vliegen drie volken driftig over de tuin en de wijde omtrek.

De drie volken die we hebben behoren allemaal tot de Europese honingbij, dit is de soort die van nature in Europa voorkomt. In elke kast zit een koningin met haar volk dat voor het grootste deel uit werkbijen (werksters) bestaat, en voor een klein deel uit darren (de mannelijke bijen).  Op dit moment (april 2016) zitten er per volk naar schatting maar een paar duizend bijen in de kast maar nu het eindelijk minder koud wordt, en de grote bloeiperiode van allerlei bomen en planten goed gaat beginnen, zal het aantal bijen snel toenemen. Een volk kan in één jaar wel uitgroeien tot een grootte van zo’n 30.000 bijen per kast.

Deze periode in het vroege voorjaar is voor elke imker behoorlijk spannend omdat de bijen zelfstandig de winter door moeten zien te komen, waarbij ze niet gestoord mogen worden. De bijen zitten dan in een kleine tros in de kast, met in het midden de koningin, en ze vliegen niet of nauwelijks naar buiten. Ze overleven dan op de voorraad honing en stuifmeel die ze de rest van het jaar verzameld hebben.

Pas als het warmer wordt (boven de 15 graden) kunnen we de kasten open maken en echt zien of het goed gaat met de volken. Van wat we van buitenaf kunnen zien, gaat het erg goed met de twee volken aan de rechterkant in de bijenstal (als je vanaf de slootkant kijkt). De bijen in de linker kast hebben het wat zwaar; die hadden afgelopen najaar veel last van een parasiet (de varroamijt) waardoor ze ernstig verzwakt zijn. Het is afwachten of dat volk overleeft. De andere twee volken zijn al heel druk met het binnenbrengen van vooral stuifmeel van de bloeiende wilgenkatjes; voor de bijen de start van het nieuwe seizoen!

Een aantal leden van de bijenwerkgroep heeft een imkercursus gedaan bij de Utrechts Bijenhouders Vereniging. De bijenwerkgroep is bereikbaar via e-mailadres: bijen@atvutrechtzuid.nl. De honing is te koop in de winkel op het park (zo lang de voorraad strekt).