Een bijzondere plant of dier gezien?

Nu je van je tuin een waar paradijsje hebt gemaakt voor jou en voor dieren en planten, vind je het misschien leuk of belangrijk om je (bijzondere) waarnemingen door te geven zodat de natuur in Lunetten en in Nederland beter in kaart kan worden gebracht. Dat kun je doen bij Waarneming.nl.

Beschermde soort ontdekt?
Als je een beschermde soort plant of dier hebt ontdekt, is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie daarover te verzamelen en door te geven. In ieder geval:

  • naam soort (als bekend)
  • datum vondst
  • aantal exemplaren
  • exacte beschrijving vindplaats (bijvoorbeeld straat en huisnummer) of ingetekend op kaart
  • naam en contactgegevens waarnemer
  • foto

Een andere optie om je waarnemingen door te geven is via het twitteraccount Stadsecoloog030, het twitteraccount waar de gemeente Utrecht haar bewoners informeert over bijzondere natuurwaarnemingen in de stad. Heb je een leuke natuurwaarneming in Utrecht? Tweet het naar @stadsecoloog030. Zo blijven je waarnemingen bewaard en kunnen zij beter rekening houden met de stadsnatuur bij de ontwikkelingen die spelen in de stad. Al deze waarnemingen worden ook opgenomen in de Utrechtse ecologische atlas. De waarnemingen uit Utrecht die via Telmee.nl of Waarneming.nl worden ingevoerd, zijn opvraagbaar voor de ecologen van de gemeente Utrecht.

Invasieve exoten

Leer meer over invasieve exoten (planten en dieren) in deze presentatie van de week van de invasieve exoten, juni 2024.