Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 02/04/2016
13:30 - 15:30

Locatie
ATV Utrecht Zuid

Categorieën Geen Categorieën


U heeft intussen de jaarstukken en de factuur voor 2016 ontvangen. In de jaarstukken vindt u de verantwoording van het bestuur over het afgelopen jaar en de plannen voor dit jaar terug.

Natuurlijk hoort daarbij de financiële onderbouwing. Ook die treft u in de jaarstukken. Mocht u vragen hebben over de stukken, spreek me aan, dan kan ik nog een en ander uitleggen.

Op zaterdag 2 april 2016  vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats (vanaf 13.30 uur). Het is belangrijk dat u op de vergadering aanwezig bent en met ons bepaalt of de genoemde plannen kunnen doorgaan. Dit is de werkwijze:

  • We verzoeken u de stukken goed te lezen. Vragen en commentaar kunt u tot woensdag 30 maart 2016 mailen naar de voorzitter: voorzitter@www.atvutrechtzuid.nl
  • U kunt vragen en opmerkingen ook in een brief samenvatten en deze bij de voorzitter afgeven in de kantine, uiterlijk op zaterdag 26 maart 2016.
  • Vragen en opmerkingen die we via de post of mail hebben ontvangen, zullen we beantwoorden in de bestuursvergadering.
  • Op de vergadering zijn er een aantal stemmomenten waarvan we u vragen gebruik te maken: vaststelling jaarverslag 2015, accorderen plannen 2016, verzoek decharge financieel jaarverslag 2015, accorderen begroting 2016.
  • Speciaal agendapunt is dit jaar de vernieuwde website. De communicatiecommissie zal u meenemen in de wijzigingen, met name ook omtrent de speciale toegang voor leden.

De jaarvergadering is het moment waarop de totale vereniging bij elkaar kan komen en gezamenlijk laat zien waar we voor staan, welke vragen en wensen er leven. We hopen dan ook dat u allen gebruik zult maken van deze mogelijkheid en aanwezig zult zijn.