Tuindiensten

Iedereen die lid is van onze vereniging heeft een paar tuindiensten per jaar die duren van 9.00 uur tot 12.00 uur.

 Bekijk hier de werklijst zaterdagdiensten 2024

De tuindiensten beginnen zaterdagochtend om 9 uur, kom alstublieft op tijd om de klussen te kunnen verdelen. We drinken om 10 uur koffie in de kantine en om half 12 verzamelen we het gereedschap en maken het schoon. Je kunt dan in de loods je dienst laten aftekenen.

Tussendoor kun je de tuincommissie en elkaar allerlei tuinvragen stellen. We proberen alle tuindiensten zo in te delen dat je steeds andere mensen tegenkomt.

Kun je niet komen?
Als je een keer niet op de voorgestelde datum kunt, is dat helemaal niet erg. Je kunt altijd op een ander zaterdag komen, maar we vinden het wel prettig als je dit vooraf aangeeft. Je kunt mailen naar tuindienst@atvutrechtzuid.nl of mondeling bij Anne van Nijf.

Kun je echt nooit op zaterdagmorgen, meld dit dan direct aan het begin van het tuinseizoen bij Anne van Nijf. Zij zal in overleg bekijken welke andere afspraak we met elkaar kunnen maken.

Er zijn tuinleden die hun diensten min of meer vast afspreken en die op een andere manier meehelpen om het bestuur en het beheer van het complex te ondersteunen. Mocht je zelf een idee hebben over wat jij speciaal kunt of wilt doen, meld dan je idee bij het bestuur en/of Anne. Wie in gebreke blijft bij het vervullen van de zaterdagdienst, krijgt een boete van € 50,- en moet de dienst alsnog inhalen.

Tuindiensten 2024
Bekijk hier de werklijst zaterdagdiensten 2024.