De Vereniging

ATV Utrecht-Zuid is een volkstuinvereniging die sinds 1955 het volkstuinenpark aan de Oude Liesbosweg beheert die 151 tuinen in bruikleen geeft. De tuinen zijn groot, zo’n 250 vierkante meter, en worden op allerlei verschillende manieren gebruikt: moestuin, siertuin, speeltuin, of een combinatie daarvan.

Koepels

AVVN en OVU
Als volkstuinvereniging zijn we lid van AVVN. Dit is een landelijke vereniging die de belangen behartigt van onder andere volkstuinders. Daarnaast zijn we aangesloten bij OVU, een club voor alle volkstuinen in Utrecht.

OVU
Samen overleggen we met de gemeente over bijvoorbeeld het onderhoud van ons complex. Het achterstallig onderhoud is een groot probleem geweest maar nu is de achterstand gelukkig bijgewerkt. Omdat we ons inmiddels ook hard hebben gemaakt voor een echt volkstuinbeleid binnen het sport- en recreatiebeleid, denken we dat we nu beter zichtbaar blijven binnen de politiek. Een deel van het geld dat beschikbaar is voor het jaarlijkse onderhoud van de volkstuincomplexen wordt via de OVU verdeeld.

AVVN
AVVN is een organisatie die onze vereniging met raad en daad te woord staat. Ze ondersteunen ons bijvoorbeeld bij de politieke belangenbehartiging maar zijn bijvoorbeeld ook formeel de hoofdhuurder van ons complex (AVVN huurt van de gemeente, ATV Utrecht Zuid huurt van AVVN). Als lid van onze vereniging ben jij ook lid van AVVN. Daarom ontvang je een paar keer per jaar het tijdschrift ‘De tuinliefhebber’.

Meer informatie over de organisatie en tuintips: www.avvn.nl

ATV Utrecht Zuid

Gebruik adres Olympus, Utrecht, wanneer u uw GPS gebruikt om naar de tuinvereniging te navigeren.